Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Sao không chết quách.

 

Năm nay tuổi lão đã tám tư

Sống rứa là cũng thọ cũng lâu

Mắt mờ tai điếc nên nghễnh ngãng

Tay chân cũng đã rã bành tô

Sống lâu nên quá vô tích sự

Đeo bám lưng người mãi thế ư?

Sao không chết quách theo Lê Mác

Để dân nước Việt đỡ buồn lo.

 

Phi Vũ

Ngày 3 tháng 2 năm 2014

Advertisements

February 4, 2014 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: