Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Hãy quay nhìn Tổ Quốc Việt xưa

 

Hãy quay nhìn Tổ Quốc Việt xưa

Tổ tiên ta làm gì có đảng

Mà vẫn viết nên những trang sử liệt oanh

Và đất nưức vẫn có những mùa xuân tuyệt đẹp

 

Đời nhà Lý làm gì có đảng

Lý Thường Kiệt vẫn phá Tống bình Chiêm

Đem quân sang Tàu vây hãm Ung Khiêm

Ngăn chặn Tống đem quân sang Đại Việt

 

Đời nhà Trần làm gì có đảng

Trần Hưng Đạo đã ba lần đánh bại Nguyên Mông

Thoát Hoan phải chui rúc ống đồng

Bạch Đằng Giang vẫn đỏ ngầu máu giặc

 

Rồi Lê Lợi cầm quân khởi nghĩa ở Lam Sơn

Lúc bấy giờ làm gì có đảng

Mà vẫn mười năm nằm gai nếm mật

Chém Liễu Thăng thu phục giang sơn

 

Đời Tây Sơn đất nước ta làm gì có đảng

Vẫn có chiến thắng Đống Đa vang dội với Ngọc Hồi

Tôn Sĩ Nghị phải liều mình bỏ chạy

Sông Nhị Hà thây giặc nghẽn cả sông

 

Đất nước Việt Nam từ khi có đảng

Đã tám mươi tư năm cay đắng vô vàn

Đảng làm cho nồi da xáo thịt

Đảng làm cho anh em cầm súng bắn nhau

 

Đảng làm cho đất nước đau thương

Người dân Việt phải lệ sầu chan chứa

Đảng chẳng bao giờ đem đến mùa xuân

Mà chỉ là những đêm đông dài tê lạnh

 

Thôi đủ rồi cũng đã tám mươi tư

Cũng là thọ cũng đã già nua quá

Thôi chết đi để theo về với Mác

Với Lenin cho dân Việt bớt lầm than…

 

 

Phi Vũ

Ngày 4 tháng 2 năm 2014.

 

Advertisements

February 5, 2014 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: