Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Vừa tham vừa gian

 

Chúng vừa tham mà lại vừa gian

Vừa ăn cướp lại cứ la làng

Vào hải phận người làm điều bậy

Bị vạch mặt lại ngoác mồm la

 

Lũ Tàu Cộng là lũ khó chơi

Chỉ muốn chơi trên đầu thiên hạ

Cũng giống như tổ tiên của chúng

Giống tham tàn có cốt có nòi

 

Chúng yêu sách chủ quyền khắp chốn

Từ Biển Nhật cho đến Biển Đông

Rồi bò đến Indonesia

Bò qua đến cả Ấn Độ Dương

 

Chúng tranh giành bốn phương tám hướng

Rồi đây Mỹ sẽ “đổi cách chơi”

Và Nhật Bản dễ gì bắt nạt

Thế chiến thứ hai có nhớ chăng?

 

Tham đi nhé có ngày bể mặt

Thế giới này chẳng phải dễ chơi

Xem thiên hạ như là cỏ rác

Khi ăn năn cũng quá muộn màng…

 

Phi Vũ

Ngày 11 tháng 2 năm 2014

 

Advertisements

February 12, 2014 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: