Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Sẽ chẳng thể nào quên.

 

Cũng là điều thật lạ thật kỳ

Đã ba mươi lăm năm trôi qua rồi đấy

Kể từ ngày mười bảy tháng hai

Của năm một nghìn chín trăm bảy chín

 

Ta thấy đâu đây văng vẳng những tiếng trầm buồn

Của hồn oan những người dân Việt

Của hồn oan những anh hùng tử sĩ

Đã ngã xuống trước đạn thù của Tàu Cộng Bắc phương

 

Những người đã ngã xuống vì quê hương

Để nối gót cha ông giữ gìn bờ cõi

Đã thấy nghẹn lòng khi nhà cầm quyền hiện tại

Quên mất rồi những cái chết vinh quang

 

Họ chỉ biết “bạn bốn tốt mười sáu chữ vàng”

Của kẻ thù vẽ lên trên trán

Để rồi quên đi hết chiến sĩ đồng bào

Đã ngã xuống trước đạn thù giặc Bắc

 

Chúng tôi đây những người con nước Việt

Sẽ chẳng bao giờ quên những ngày tháng đau thương

Những mất mát, những tan hoang từ bàn tay Tàu Cộng

Sẽ chẳng thể nào quên quân xâm lược hung tàn…

 

Phi Vũ

Ngày 14 tháng 2 năm 2014.

 

Advertisements

February 15, 2014 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: