Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Hèn hạ tham tàn và gian ác.

Phiên tòa phúc thẩm luật sư Lê Quốc Quân

Chúng bảo rằng chúng sẽ xử công khai

Nhưng lại rào đường cản dòng xe chạy

Vậy thì công khai cái nỗi  gì

 

Chúng xử vẫn cứ y như sơ thẩm

Vẫn cứ là…như vậy mà thôi

Tòa án trò hề ai mà tin được

Mới nghe qua đã muốn chưởi thề

 

Nhưng Cộng Sản Việt Nam là lũ mặt trơ

Có chưởi chúng như nước trôi đầu vịt

Mặt thì dày và óc thì bé tí

Chỉ biết hèn hạ, tham tàn, gian ác mà thôi.

 

Gian ác đi cứ gian ác nữa đi

Sẽ có ngày dân vùng lên quật khởi

Như đợt sóng thần cuốn trôi lũ giặc

Đưa về âm phủ để gặp Diêm Vương…

 

Phi Vũ

Ngày 19 tháng 2 năm 2014.

Advertisements

February 20, 2014 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: