Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Lũ nhục

 

 

Tổng Thống Obama tiếp đón Đức Đạt Lai Lạt Ma

Cũng làm cho Tàu Cộng nổi xung thiên đao búa

Dẫu có tức cũng chẳng thể làm gì

Đây là Mỹ đâu phải Cộng Sản Việt Nam mà “giỡn mặt”

 

Dẫu Tàu Cộng la lối nhưng Mỹ vẫn đón tiếp Ngài

Như đón tiếp vị thánh đầy lòng nhân ái

Cả thế giới đều ngưỡng mộ thanh danh Ngài

Đức Đạt Lai Lạt Ma với tâm như là Bồ Tát

 

Ngài như là vầng nhật nguyệt sáng ngời

Lũ Tàu Cộng như là đám bọ hung hôi thối

Muôn đời  vẫn là đám tham lam tàn độc

Sẽ có ngày chẳng có đất dung thân…

 

Phi Vũ

Ngày 22 tháng 2 năm 2014.

Advertisements

February 22, 2014 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: