Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

 

Côn đồ chính là công an

Công an cũng là côn đồ

Những tên tay sai Cộng Sản

Đàn áp hành hạ người dân

Chẳng nơi đâu như nơi này

Đất Việt bao năm văn hiến

Lại sản sinh loài quỷ dữ

Chuyên hút máu hút mủ dân

Khi đất Việt còn thực dân

Người dân Việt còn dễ thở

Khi đất Việt Cộng Sản ám

Người dân Việt phải đọa đày

Trăm tội cũng là do tên

Hồ Chí Minh tên tội đồ

Vác về chủ nghĩa Cộng Sản

Nên người Việt phải lầm than.

Phi Vũ

Ngày 30 tháng 3 năm 2014.

Advertisements

March 30, 2014 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: