Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Nhục.

 

Cộng Sản Việt Nam đã thả tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và ông đã sang Hoa Kỳ. Đây là chúng đã phải hành động trước những áp lực của quốc tế. Thời buổi bây giờ đâu còn có thể nào sống trong “bức màn tre”. Mà thực chất ra thì Cộng sản Việt Nam chỉ là “con tốt thí” của Tàu Cộng để chúng có thể rảnh tay làm những chuyện…bậy bạ khác.

 

Có hay ho gì đâu mấy tên đầu sỏ Cộng Sản Việt Nam. Làm thân “con tốt thí” của giặc thù truyền thống của dân tộc thì sau này chết đi làm sao mà có thể nhìn mặt liệt tổ liệt tông.

 

Nhục!

 

 

Phi Vũ

Ngày 8 tháng 4 năm 2014.

Advertisements

April 9, 2014 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: