Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Chẳng nên tin Cộng Sản Việt Nam.

 

 

Không phải tự nhiên và ngẫu nhiên mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã thả luật sư Cù Huy Hà Vũ, thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung và ông Vi Đức Hồi ra khỏi nhà tù của chúng, thậm chí luật sư Cù Huy Hà Vũ còn được đưa thẳng ra phi trường để sang Hoa Kỳ với lý do “chữa bệnh”.Vậy thì điều gì đã làm cho nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã có hành động như vậy?

 

Thật ra mà nói thì cũng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự việc này. Đầu tiên phải nói đến việc mới năm ngoái đây chúng đã làm đơn xin gia nhập vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và đã được chấp thuận. Đây là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã đưa đầu vào một cái rọ. Khi đã tham gia vào một sân chơi quốc tế dĩ nhiên là phải tôn trọng luật chơi. Không thể nào có tình trạng chơi xấu, chơi không đúng luật là sẽ “bị phạt” ngay. Chúng không còn chơi kiểu muốn làm gì thì làm được nữa.

 

Vả lại, trong thời gian gần đây, những đoàn thể ngưười Việt hải ngoại đã có những việc làm cũng góp phần thúc đẩy để Cộng Sản Việt Namn thả những nhà bất đồng chính kiến. Những đoàn thể này đã có những tiếp xúc với các vị dân cử sở tại để vận động những người này thúc đẩy chính quyền sở tại làm áp lực với Cộng Sản Việt Nam trong vấn đề tôn trọng nhân quyền cho người Việt ở trong nươức. Chính những lá phiếu của những công dân nưức sở tại gốc Việt cũng không kém phần quan trọng để làm cho những vị dân cử này quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Như vậy chúng ta cũng có thể thấy rõ ràng một điều là láphiếu bầu của những người Việt ở hải ngoại cũng rất là quan trọng.

 

Còn một điều này nữa mà chúng ta cũng cần phải kể đến mà cũng rất quan trọng. Đó là “cái vụ TPP” mà Cộng Sản Việt Nam đang thèm nhỏ rải. Muốn được TPP thì phải tôn trọng nhân quyền cho người Việt Nam ở trong nước.

 

Chúng ta cũng chẳng lạ gì “ngón nghề” của Cộng Sản Việt Nam. Chúng đang “giả mù sa mưa” để qua cái cầu TPP. Hồi trước khi vào WTO thì chúng cũng “giả vờ” như bây giờ, nhưng khi được vào WTO thì chúng lại đàn áp người dân Việt trong nước thô bạo hơn.

 

Chẳng nên tin Cộng Sản Việt Nam.

 

Phi Vũ

Ngày 19 tháng 4 năm 2014.

 

Advertisements

April 19, 2014 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: