Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Nhớ ngày ba mươi tháng tư năm ấy.

 

Nhớ ngày ba mươi tháng tư năm ấy

Đất nước quê hương lâm cảnh đoạn trường

Những đứa con rứt ruột ra đi

Vì không muốn sống đời tủi nhục

 

Nhớ ngày ba mươi tháng tư năm ấy

Những tháng ngày đen tối lầm than

Những trại tù và những vùng Kinh Tế Mới

Bao oan khiên cay đắng chất chồng

 

Nhớ ngày ba mươi tháng tư năm ấy

Biển oán hờn sông tràn ngập oan khiên

Nhớ ngày ba mươi tháng tư năm ấy

Thương quê hương nước mắt nghẹn ngào…

 

Phi Vũ

 

Advertisements

April 27, 2014 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: