Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Chúng đã bán sạch rồi

 

Chúng lại đem giàn khoan dầu khí
Loại khổng lồ vào thềm lục địa Việt Nam
Cộng Sản Việt Nam cũng à ơi chiếu lệ
Chúng đã bán sạch rồi còn mở miệng được đâu…

PV

Photo: Chúng đã bán sạch rồi</p>
<p>Chúng lại đem giàn khoan dầu khí<br />
Loại khổng lồ vào thềm lục địa Việt Nam<br />
Cộng Sản Việt Nam cũng à ơi chiếu lệ<br />
Chúng đã bán sạch rồi còn mở miệng được đâu...</p>
<p>PV
Advertisements

May 5, 2014 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: