Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Lòng không vui

 

 

Mấy hôm nay lòng không vui

Ông bố đang nằm bệnh viện

Cả ngày phải lo take care

Nên quên phây cùng bờ lốc

Nhưng vẫn phải nhớ giặc thù

Tàu Cộng hành xử tham tàn

Lũ Vẹm ầu ơ chiếu lệ

Đau buồn lệ mãi trào tuôn…

 

Phi Vũ

Advertisements

May 8, 2014 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: