Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Hắn thật sự có lú hay không?

 

Đã từ rất lâu, có nhiều người vẫn cứ phê phán và cho rằng Nguyễn Phú Trọng tên tổng bí thư của đảng Cộng Sản Việt Nam là “lú” và thường gán cho hắn cái biệt danh là “Trọng Lú”. Nhưng thật sự là tên Nguyễn Phú Trọng này có “lú” hay là không?

Theo nhận xét của cá nhân tôi là hắn hoàn toàn không có lú chút nào cả mà có thể hắn là một tên ranh ma quỷ quái giả vờ lú thì có. Hắn giả vờ phát biểu ra những câu ngô nghê ngu đần lú lẩn, những câu tàm láp tàm lúa nhưng để che đậy cái bản chất bán nước hại dân của hắn và đám Cộng Sản Việt Nam. Sư tổ của hắn ngày xưa là tên Hồ Chí Minh cũng thuộc dạng ma giáo đó mà. Sai Trường Chinh làm nên cuộc cải cách ruộng đất giết oan biết bao nhiêu nhiêu người vô tội, sau này giả vờ khóc lau nước mắt, bao nhiêu tội lỗi gán hết cho Trường Chinh và tên họ Hồ lưu manh này đã trở nên sạch tội. Giờ đây thì tên Nguyễn Phú Trọng này cũng là đệ tử chân truyền của tên  cáo Hồ. Trong bài phát biểu bế mạc hội nghị đảng của hắn, trong lúc Tàu Cộng rành rành cắm cái giàn khoan to tổ bố trong hải phận Việt Nam mà hắn đâu có dám đả động gì đến thằng bạn khốn nạn này. Rõ ràng một điều là hắn vẫn còn đang tôn thờ thằng “bạn vàng đầu trâu mặt ngựa” này và sẽ là chỗ sự dựa vững chắc cho hắn một khi hắn bị ngã ngựa.

Vậy thì hắn hoàn toàn không lú đâu nha!

Phi Vũ

Ngày 17 tháng 5 năm 2014

Advertisements

May 17, 2014 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: