Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Ngọn đuốc soi đường

 

Cụ bà yêu nước Lê Thị Tuyết Mai

Dẫu sáu mươi bảy tuổi vẫn làm ngọn đuốc

Đã tự thiêu trước cổng Dinh Độc Lập

Để biểu lộ lòng yêu Tổ Quốc Việt Nam

Cụ căm giận giặc thù Tàu Cộng

Ngang nhiên xâm lấn lãnh hải Việt Nam

Và đám cầm quyền Cộng Sản Việt Nam

Đã ngăn chận người Việt biểu tình chống giặc.

Cụ quyết tự thiêu thân xác của mình

Để làm ánh đuốc soi đường cho tuổi trẻ

Noi gương cụ vùng lên chống lại

Lũ nội thù cùng lũ ngoại thù hung hăng

Cầu mong cụ an lành nơi chốn vĩnh hằng

Sau khi xả thân vì tình yêu Tổ Quốc

Phi Vũ

Advertisements

May 24, 2014 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: