Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Chiếc mặt nạ đã rơi xuống.

 

 

Như nhiều lần tôi đã viết, một mình Phạm Văn Đồng hoàn toàn không có quyền ký công hàm công nhận lãnh hải của Tàu Cộng là bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Phạm Văn Đồng chỉ là người thừa lệnh Hồ Chí Minh để ký văn bản bán nưức này. Và người chịu hoàn toàn trách nhiệm trên văn bản bán nước chẳng ai khác hơn chính là Hồ Chí Minh. 

Thời gian gần đây có rất nhiều bài viết, tham luận nói về việc hóa giải công hàm Phạm Văn Đồng. Chúng ta cứ tạm gọi là công hàm Phạm Văn Đồng cho tiện cũng chỉ bởi vì Phạm Văn Đồng là người đã đặt bút ký vào. Dĩ nhiên một  cách đơn giản để hóa giải công hàm bán nước này là Cộng Sản Việt Nam phải công nhận chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là một thực thể chính trị, một chính phủ có quân đội rõ ràng. Chính phủ ấy trước năm 1975 đã cai quản một nửa nưức Việt Nam. Chính phủ ấy đã từng cai quản hai quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa từ sự bàn giao trực tiếp từ tay của thực dân Pháp. Rõ ràng là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là một chính phủ hợp pháp được người dân miền Nam bầu lên đàng hoàng và hoàn toàn khác biệt với đám Cộng Sản Việt Nam chẳng ai bầu lên cả và dùng đám công an côn đồ truy bức người dân Việt để duy trì quyền lực.

Trở lại vấn đề, bởi vì quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cai quản nên Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn không  có quyền công nhận những phần đất đai biển đảo mà chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đang cai quản là thuộc Tàu Cộng. Như vậy, đứng về mặt pháp lý, công hàm Phạm Văn Đồng là hoàn toàn vô giá trị.

Nếu Cộng Sản Việt Nam công nhận điều này, bộ mặt bán nước, phản dân hại nước của tập đoàn Cộng Sản Việt Nam từ tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh trở xuống đến  những tên kế thừa sau này lại càng lộ mặt một cách rõ ràng.

Chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa của bè lũ Cộng Sản Việt Nam đã hoàn toàn rơi xuống, khó mà kéo lên để che mặt lại.

Phi Vũ

Ngày 18 tháng 6 năm 2014.

Advertisements

June 19, 2014 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: