Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Cám ơn cái giàn khoan

 

 

Cám ơn cái giàn khoan Tàu Cộng

Để người dân Việt thấy rõ hơn

Những bộ mặt phản dân hại nước

Của bè lũ Cộng Sản Việt Nam

Cám ơn cái giàn khoan Tàu Cộng

Để người Việt cùng siết chặt tay

Chống ngoại thù Tàu Cộng xâm lược

Chống nội thù Cộng Sản Việt Nam

Phi Vũ.

Ngày 21 tháng 6 năm 2014.

Advertisements

June 21, 2014 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: