Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Tẩy chay hàng hóa Tàu Cộng.

 

 

Theo số liệu thống kê từ báo chí trong nước, kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam Cộng Sản và Tàu Cộng đã đạt đến những con số cao nhất so với kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam Cộng Sản và các nước khác trên thế giới. Khi Tàu Cộng xuất cảng hàng hóa sang Việt Nam, mục tiêu của chúng là bán những hàng hóa này cho người Việt Nam ở trong nước chứ chẳng có người ngoại quốc nào du lịch sang Việt Nam lại mua hàng của Tàu Cộng để mang về nước dùng.

Nếu như toàn dân  Việt Nam ở trong nước tẩy chay hàng hóa của Tàu Cộng, cương quyết không mua hàng của Tàu Cộng, những hàng hóa mà chúng xuất cảng sang Việt Nam bị ế ẩm thì chắc chắn một điều là những người làm công việc nhập cảng hàng hóa cũng chẳng thể nào tiếp tục mua hàng hóa của Tàu Cộng nữa. Đây cũng là cách để “bẻ gãy” mối liên kết về kinh tế giữa Tàu Cộng và Cộng Sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, số lượng người Việt ở hải ngoại cũng rất là nhiều. Những người Việt của chúng ta ở hải ngoại cũng cương quyết không dùng hàng hóa sản xuất từ Tàu Cộng cũng làm cho chúng mất đi một số thu không phải là nhỏ.

Toàn thể dân tộc Việt Nam từ trong nước ra đến hải ngoại cương quyết tẩy chay không dùng hàng hóa sản xuất từ Tàu Cộng. Cầm món hàng nào có hàng chữ “Made in China” là chúng ta cương quyết bỏ xuống không nhìn đến.

Tẩy chay hàng hióa của Tàu Cộng cũng là yêu nước một cách tích cực nhất.

Phi Vũ

Ngày 30 tháng 7 năm 2014

Advertisements

July 30, 2014 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: