Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Bá đạo.

 

 

Sau khi cho giàn khoan HD 981 đến vùng biển của Việt Nam để thăm dò dầu khí, nay thì Tàu Cộng đã tiến thêm một bước nữa: chúng đã cho giàn khoan Khải Hoàn 1 đến thăm dò dầu khí tại vùng biển Nhật Bản. Đây là một động thái mới nữa của Tàu Cộng trong việc tranh giành lãnh thổ và lãnh hải với các nước láng giềng, đi ngược lại mọi công ước quốc tế về luật biển mà Tàu Cộng cũng là một thành viên.

 

Tưởng cũng nên xác minh cho rõ ràng một vài danh từ riêng. Chúng ta không thể gọi vùng biển Đông của Việt Nam là vùng biển Nam Hải cũng như chúng ta cần phải gọi vùng biển Nhật Bản chứ không thể nào dùng tên biển Hoa Đông theo kiểu nói ăn cướp của lũ Tàu Cộng. Nếu cả thế giới này đều dùng tên gọi những vùng biển này theo kiểu gọi tên của Tàu Cộng, vô tình đã để cho Tàu Cộng có dịp rêu rao rằng hành động gian tham ăn cướp của chúng là hành động đúng.

 

 

Mà cũng nói cho ngay rằng hiện nay, tại thời điểm này, Tàu Cộng đã coi thường mọi công luận của quốc tế. Sự thiếu hụt tài nguyên cũng như lòng tham không đáy đã đẩy Tàu Cộng đi vào con đường bá đạo. Không biết rằng từ nay cho đến trong tương lai gần cũng như tương lai xa, Tàu Cộng sẽ còn những động thái gì mới nữa hay không.

 

Việc làm này của chúng đã cho chúng ta liên tưởng đến việc vào năm 1949, Mao Trạch Đông đã xua quân vào chiếm đóng Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã lãnh đạo nhân dân Tây Tạng nổi dậy chống lại quân cướp nước nhưng vì thế cô sức yếu nên ngài phải bỏ nước lưu vong. Bây giờ nghiễm nhiên Tàu Cộng đã là chủ của đất nước Tây Tạng mà trước đây là một đất nước có đầy đủ chủ quyền trên trường quốc tế. Bây giờ chúng cũng tiếp tục sử dụng chiêu này tại vùng biển Đông và biển Nhật Bản.

 

Hành động này của Tàu Cộng đã cho chúng ta thấy một điều là chúng đã rập khuôn theo truyền thống bá đạo của nòi giống Hán của chúng.

 

Phi Vũ

 

Ngày 3 tháng 9 năm 2014.

Advertisements

September 3, 2014 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: