Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Nhận diện “thế lực thù địch”.

Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam thường đánh đồng Tổ Quốc Việt Nam phải gắn liền với chủ  nghĩa xã hội. Theo quan điểm của Cộng Sản Việt Nam, yêu nước Việt Nam là bắt buộc phải yêu chủ nghĩa Cộng Sản. Ai mà dẫu cho có yêu nước nhưng không yêu chủ nghĩa Cộng Sản thì bị gán cho là thành phần phản động và được gọi là thế lực thù địch.

Cũng vì lý do đó, biết bao nhiêu người dân Việt Nam yêu nước nhưng phản đối lại đường lối Cộng Sản đều bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt nam bắt bỏ tù. Ngay cả những người biểu tình chống lại Tàu Cộng đã ăn cướp của ngư dân Việt khi đánh bắt hải sản trong vùng biển truyền thống đánh bắt cá của dân Việt,  phản đối lối hành xử ăn cướp của Tàu Cộng thì cũng bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam gán cho là thế lực thù địch. Điều này thì thật là trớ trêu và là những điều vu oan cho những người Việt Nam yêu nước.

Vậy thì ai mới là thế lực thù địch? Chỉ có nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, cả tập đoàn Cộng sản Việt Nam từ trên xuống dưới mới đích thị là thế lực phản động của dân tộc Việt Nam, mứi là thế lực thù địch của dân tộc Việt Nam. Cộng Sản Việt Nam đã bán rẻ giang sơn Tổ Quốc Việt Nam cho giặc thù Tàu Cộng thì mới đích thực là thế lực thù địch của dân tộc và đất nước Việt Nam.

Cần phải nhận diện cho đích thực và rõ ràng Cộng Sản Việt Nam là thành phần  phản động, là thế lực thù địch của đất nước và dân tộc Việt Nam.

Phi Vũ

Ngày 9 tháng 10 năm 2014.

Advertisements

October 10, 2014 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: