Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Thanksgiving

Lại một mùa Thanksgiving nữa

Đã bao mùa Thanksgiving

Bao nhiêu năm xa quê lòng trĩu nặng

Nỗi u hoài thương nhớ Việt Nam

Giờ này Việt Nam của ta ơi!

Góc phố thân thương có vẫn còn

Những nỗi niềm và bao luyến nhớ

Của một thời tuổi trẻ lao đao

Ta sinh ra khi đất nước đao binh

Tàn chinh chiến là bao đìều dâu bể

Trải qua nhiều trầm thăng khổ nhọc

Thương nhớ  nhiều, nhớ lắm Việt Nam ơi!

Thanksgiving xin tạ ơn trời đất

Tạ ơn Hoa Kỳ với sự cưu mang

Tạ ơn đời tạ ơn tất cả

Và thương nhớ về quê mẹ Việt Nam

Phi Vũ

Advertisements

November 27, 2014 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: