Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Tham nhũng ổn định.

Ngày 3 tháng 12 năm 2014, Tổ chức minh bạch quốc tế ra bảng xếp hạng là nước Việt Nam Cộng Sản về vấn đề tham nhũng xếp hạng thứ 116 trên tổng số 177 quốc gia và vùng lãnh thổ và điểm số là  31/100 trong đó 0 là mức độ tham nhũng cao và 100 là trong sạch, theo bản tin từ RFA.

Còn theo tổng thanh tra của Cộng Sản Việt Nam Huỳnh Phong Tranh thì tham nhũng tại Việt nam không tăng không giảm và mang tính ổn định.

Nếu xét theo lời nói của tay Huỳnh Phong Tranh này thì tại Việt Nam, hàng năm số lượng những tay quan chức của Cộng Sản Việt Nam tham nhũng vẫn “ổn định” và số lượng này không tăng không giảm có nghĩa là “bầy sâu đục khoét” vẫn cứ đều đều đục khoét và móc túi người dân Việt Nam một cách bình thường không tăng không giảm.

Cho nên các tay quan chức đứng đầu nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam thì càng ngày càng giàu sụ mà người dân nghèo thì càng ngày càng nghèo hơn thì cũng chẳng có gì là lạ cả.

Tham nhũng tại Việt Nam Cộng sản “ổn định” nhất thế giới là cái chắc rồi mà!

Phi Vũ.

Ngày 14 tháng 12 năm 2014.

Advertisements

December 14, 2014 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: