Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Ý đảng lòng dân đã phá sản.

Trước đây, khi bộ mặt thật của đảng Cộng Sản chưa lộ ra, khi còn dùng những chiêu bài giả hiệu để lừa mị người dân thì đảng Cộng Sản Việt Nam hay dùng cụm từ “ý đảng lòng dân” để chứng tỏ cho thiên hạ thấy rằng giữa đảng và dân luôn luôn đồng lòng trong mọi vấn đề. Nhưng từ khi chiếc mặt nạ đã bị rơi xuống và bộ mặt thật ma quỷ hiện ra thì người ta không còn nghe thấy Cộng Sản Việt Nam sử dụng cụm từ này.

Thật vậy, từ khi người dân Việt thấu hiểu rằng những chiêu bài của Cộng Sản Việt Nam đã sử dụng trong quá khứ không phải vì quê hương, đất nước, không phải vì dân tộc Việt Nam mà chỉ là để phục vụ cho mưu đồ Cộng Sản thì toàn thể người dân Việt Nam mới té ngửa ra. Té ra lâu nay chúng chỉ toàn là dối trá và người dân Việt Nam đã bị mắc lừa. Bây giờ nếu Cộng Sản Việt Nam thử trưng cầu dân ý xem thử người dân Việt có còn tin tưởng tín nhiệm đảng Cộng Sản Việt Nam hay là không thì chắc chắn con số còn tin tưởng sẽ là con số cực thấp. Mà thật ra thì Cộng Sản Việt Nam đã hiểu điều này và chẳng bao giờ dám trưng cầu dân ý để cho bàn dân thiên hạ trên thế giới hiểu cái bộ mặt giả trá của chúng. Cho nên tại ngay thời điểm này thì cái cụm từ “ý đảng lòng dân” đã bị phá sản hoàn toàn.

Ý đảng Cộng Sản Việt Nam và lòng dân Việt Nam là hai con đường thẳng song song chẳng bao giờ có thể gặp nhau, mà nếu có gặp nhau chăng thì cũng ở trong một con đường tối thui không còn lối thoát.

Phi Vũ.

Advertisements

June 29, 2015 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

1 Comment »

  1. chiếc mặt nạ đã bị rơi xuống và bộ mặt thật ma quỷ hiện ra…

    Hiện nay, dân cả nước thấy rất rõ mặt nạ csVN. Nhưng chưa có người đứng đầu gió để kêu gọi Lật Đổ chế độ độc ác hiện tai. Chỉ duy nhất phải lật đổ chế độ lãnh đạo bỡi csVN, rồi sẽ đoàn kết giữ nước chống Tàu cộng.

    Tại vì, đảng cộng sản VN là bộ phận tiền phong bành trướng phương nam của đảng cộng sản Trung Quốc.

    Comment by vivi099 | June 29, 2015 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: