Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Tống tiễn cô hồn.

Người Việt Nam của chúng ta thường có tục cúng cô hồn vào ngày rằm tháng 7 mà thường được gọi là ngày xá tội vong nhân. Đây là lấy theo từ điển tích của Phật Giáo nói về ông Mục Kiền Liên. Nói cho ngay thì tục này cũng có những điều hay. Nó giáo dục cho con người làm những điều lành và tránh làm điều dữ.

Hiện nay, trên đất nước Việt Nam cũng đang có một đám cô hồn đang hoành hành trên cả nước. Có những tên cô hồn đã chết từ lâu nhưng đám cô hồn sống cũng dựng đầu dậy, tô son trét phấn để phù trợ chúng trong những hành động gian tà. Người dân Việt Nam của chúng ta cũng cần nên làm “lễ tế cô hồn” để tiễn đám cô hồn này đi xuống âm tào địa phủ để gặp Diêm Vương. Trong một thời gian đã quá dài, đám cô hồn đã chết và đang còn sống này đã và đang bán dần từng phần của đất nước Việt Nam cho giặc thù phương Bắc. Ngay tại thời điểm bây giờ, khi giặc thù làm những điều xằng bậy thì chúng cũng chỉ phản đối chiếu lệ mà thôi. Chúng không dám kiện lũ Tàu Cộng ra trước tòa án quốc tế cũng chỉ vì chúng đã từng bán đất bán biển cho giặc vì những mưu đồ đen tối của chúng.


Cần phải tống tiễn đám cô hồn này càng sớm càng tốt. Không phải là “xá rội vong nhân” mà là tiễn chúng đi xuống âm tào địa phủ hội kiến với Diêm Vương. Nếu chậm trễ, không khéo dân tộc Việt Nam sẽ có ngày trở thành những người như dân tộc Tây Tạng hoặc Uyghur thì sẽ đắc tội với các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Phi Vũ

Advertisements

June 30, 2015 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: