Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Ký sinh trùng Việt Cộng.

Viết nhân ngày Cách Mạng Tháng Tám của dân tộc Việt Nam.

Ký sinh trùng là những vi sinh vật sống bám vào cơ thể của người hoặc của vật. Chúng hút máu của con người hoặc của con vật để mà tồn tại. Bên cạnh đó, ký sinh trùng còn có thể truyền những bệnh nguy hiểm cho người và vật và có thể làm cho người hoặc vật tử vong.

Hiện nay, trên đất nước Việt Nam, Cộng Sản Việt Nam cũng thuộc dạng ký sinh trùng. Chúng bu trên lưng đất nước Việt Nam và người dân Việt Nam cũng đã ngót nghét trên dưới bảy chục năm rồi. Ký sinh trùng Cộng Sản Việt Nam là một loại nguy hiểm và tàn độc hơn nhiều so với ký sinh trùng bình thường. Ký sinh trùng Cộng Sản Việt Nam không những sống ký sinh trên lưng của người dân Việt Nam mà chúng còn có những hành vi ăn cướp, nhũng nhiễu người dân Việt. Mức độ tàn độc của ký sinh trùng Cộng Sản Việt Nam nguy hiểm rất nhiều và càng ngày càng làm cho dân tộc Việt Nam trở nên bạc nhược, không còn những anh minh sáng suốt như thuở trước khi ký sinh trùng Cộng Sản Việt Nam sống bám vào dân tộc Việt Nam.

Cần phài tìm ra một loại vaccine cực mạnh để tiêu diệt ký sinh trùng Cộng Sản Việt Nam càng sớm càng tốt. Nếu chậm trễ, đất nước Việt Nam sẽ bị tiêu vong, dân tộc Việt Nam sẽ không còn là một dân tộc hùng mạnh và có khí phách như thuở xa xưa.

Phi Vũ.

Advertisements

August 19, 2015 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: