Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Rồi sẽ có một ngày

Rồi sẽ có một ngày
Lăng họ Hồ bị đập
Xác của Hồ Chí Minh
Bị vất vào lò thiêu

Không thể để cái mả
Cùng cái xác hôi tanh
Nằm ở giữa đô thành
Làm mất đi thẩm mỹ

Chắc chắn rồi sẽ đến
Ngày nhân dân vùng lên
Đập tan xiềng xích đỏ
Cùng bè lũ Cộng nô

Khi ấy sẽ là ngày
Khai mở Hội Hoa Đăng
Đất nước sạch bóng giặc
Dân vui hưởng thái bình

Phi Vũ

Advertisements

September 29, 2015 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: