Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Vết nhơ này nghìn năm khó rửa

Tổ tiên Việt bốn nghìn năm dựng nước

Thoáng chốc thôi  đất nước tan tành

Lũ Hán nô quỳ gối khom lưng

Dâng đất nước cho quân cướp nước

Cha ông ta bao phen vất vả

Bao mưu sâu để giữ vẹn toàn

Một tấc đất thề không để mất

Bao máu xương để giữ quê hương

Nay giặc cộng lộ quân bán nước

Đem quê hương dâng lũ Tàu phù

Vết nhơ này nghìn năm khó rửa

Thương cha ông đã đổ máu xương…

Phi Vũ

Advertisements

November 7, 2015 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: