Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Đau nỗi đau dân oan

 

Đau nỗi đau dân oan

Dưới chế độ bạo tàn

Chúng cướp sạch quét sạch

Dân hết chốn nương thân

Mấy chục năm kêu oan

Bao nhiêu cửa quan quyền

Cửa vẫn im ỉm đóng

Dân oan vẫn không nhà

Suốt chiều dài lịch sử

Của đất nước quê hương

Chỉ dưới thời Cộng Sản

Mới xuất hiện dân oan

Đau nỗi đau dân oan

Hận bạo quyền đốn mạt

Sẽ có ngày quật khởi

Quét sạch đám tham tàn…

PV

Advertisements

February 27, 2016 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: