Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Hãy dừng tay

 

Đảng ơi đảng răng mà lạ rứa

Đảng bầu đi bầu lại bầu hoài

Bầu tới bầu lui bao nhiêu bận

Cũng những mặt này có khác đâu

Tiền thuế của dân đảng xài chùa

Phần ăn phần bỏ túi riêng tư

Phần đem làm chuyện bầu với bán

Thằng nào lên cũng việt cộng thôi

Dân cơ khổ oằn lưng đóng thuế

Nuôi lũ quan việt cộng gian tham

Hãy ngưng tay coi chừng trễ quá

Sẽ có ngày như gã Gadda(fi)…

Phi Vũ

 

Advertisements

June 15, 2016 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: